Fantastik/March 2013-İstanbul

''Jungle'' 2013-Embroidery and acrylic/68 x 100 cm
''Jungle'' 2013-Embroidery and acrylic/68 x 100 cm

 

Fantastik

 

In her 3rd solo exhibition “Fantastik”, Emel Kurhan deals with the subject of our being surrounded with intense violence, and how it has come to look phony due to our age of information overdrive rendering it mundane and the norm. Where does reality end and phoniness begin? This is what the artist has been pondering for the past few years. The meaning she has been concentrating on and looking for within the phrase, is the delusional, unimaginable part of the phenomenon.

This violence is beyond comprehension and at times “hideous”. And the delusion of reality it brings with it is something we cannot avoid and from which we cannot protect ourselves.
The savageness with which we treat the earth and living beings, the lives whose balance we upset, reading and observing the total sacrifice to development but not quite comprehending it. The feeling of helplessness.

“Fantastik” is made up of thirteen stories about hidden violence and loneliness. The need for isolation and feelings of loneliness we experience within the extraordinariness of violence. Passive refusal and the instinct to avoid the situation.

The alienation also explains the artist’s inclination to use different materials such as embroidery, painting, photography and plexiglass. Emphasising loneliness through the effort to turn it’s essence into abstraction is a declaration that the appearance does not belong there. Sleeping within the uncertain line between sleep and wakefulness. Bewildering and Fantastik. 

 

FANTASTİK

ArtSümer-İstanbul May 2013

 

Olağanüstü, gülünç, saçma, garip, tuhaf, inanılmaz, acayip, büyük çok büyük,

mantıksız, umulmadık, hayali, aşırı...

 

Emel Kuhan’ın üçüncü solo sergisi FANTASTİK.

Hepimizi saran şiddet yoğunluğu ve bu şiddetin enformasyon kirliliği içinde olağanlaşması ve kanıksanması ile giderek gerçek dışı bir hal alması. Gerçeklik nerede bitiyor, gerçek dışılık nedere başlıyor?  Son yıllarda sanatçıyı en fazla meşgul eden konu bu. Sanatçının yoğunlaştığı kelimede aradığı anlam ise olgunun gercek dışı, akıl almaz tarafı.

 

İdrakın ötesinde büyük ve kimi zaman gülünç bir şiddet bu. Ve beraberinde getirdiği gerçeklik yanılgısı. Kendimizi koruyamadığımız, kaçınamadığımız.

Yeryüzü ve canlıları maruz bıraktığımız hoyratlık, dengesini bozduğumuz hayatlar, topyekün gelişmeye feda edilme durumu. Okuyup izlemek ama tam algılayamamak. Çaresizlik hissi.

 

FANTASTİK, gizli şiddet ve yanlızlık içeren 13 hikayeden ibaret. Şiddetin olağanüstülüğünde yaşanan soyutlanma ihtiyacı ve yanlızlık hissi. Pasif reddediş ve durumdan kaçınma dürtüsü.

 

Sanatçının birbiriyle alakasız duran farklı malzemelere yönelmesini de açıklıyor kaçınma dürtüsü. Görünümü özünden soyutlama çabası ve bu şekilde yanlızlığı öne çıkararak oraya ait olmadığını ilan etmek. Uykuda olma hali ile uyanıklığı ayıran çizginin belirsizliğinde gözü açık uyumak. Şaşkınlık hali ve FANTASTİK.